Rezumate:Rezumatele lucrărilor pentru YoungDiab – Viitorul în diabet și bolile asociate pot fi trimise până la 30 iunie 2017.

Acestea trebuie redactate în limba română și engleză, să aibă cel mult 300 de cuvinte, cu excepția titlului și a autorilor, și să conțină obiectivele, materialele, metodele utilizate, rezultatele și concluziile studiului sau ale cercetării implicate.

Prezentările poster vor fi tip e-postere și trebuie să respecte următorul format: .jpg, 1080x 1920 px, tip portret.

Participanții care doresc să prezinte lucrări sau postere în cadrul YoungDiab – Viitorul în diabet și bolile asociate trebuie să trimită rezumatul acestora în limba română și engleză la adresa: posters@sanatateapress.ro.